Arhitectura Botosani

Arhitect Botosani

Arhitectura Botosani reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Arhitectura Botosani: Arhitect Botosani.

TEHNO INSTAL NORD vă oferă servicii de proiectare integrată şi consultanţă tehnică în domeniul construcţiilor civile şi industriale, instalaţiilor electrice, sanitare, termice, ventilare-climatizare, sistemelor de securitate şi reţelelor edilitare. 

TEHNO INSTAL NORD s-a înfiinţat în anul 2002 (număr de înmatriculare J07/238/2002; C.I.F. : RO14834669) ca firmă cu capital românesc. 

Obiectul principal de activitate conform certificat de înregistrare fiscal eliberat de Oficiul Registrul Comerţului -Botoşani este 711 - activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea. 

Colectivul firmei noastre este format din personal cu experienţa în domeniu. În cadrul echipei noastre se regăsesc arhitecţi membri O.A.R., ingineri construcţii civile şi industriale membri A.I.C.P.S., ingineri specialişti instalaţii în construcţii membri A.I.I.R. cu autorizări obţinute de la autorităţile de reglementare în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale (A.N.R.E.), sistemelor de securitate (I.J.P., I.G.S.U.). 

Profilul activităţii: 

TEHNO INSTAL NORD este o firmă modernă şi dinamică de proiectare şi asistenţă tehnică în domeniul construcţiilor civile, industriale, agrozootehnice şi reţelelor edilitare, combinând talent şi experienţă cu cunoştinţe şi abilităţi actuale. 
Structura de proiectare multidisciplinară este flexibilă şi capabilă să acopere toate stadiile proceselor pe fiecare domeniu în parte, de la proiectare preliminară şi de clasă, de la concept până la proiectare, urmărire de execuţie şi documentaţie "as built". 

Un proiect de execuţie este format din următoarele specialităţi: 

 • arhitectură 
 • structură de rezistenţă 
 • instalaţii electrice, sanitare, termice, ventilare-climatizare, securitate 
 • racordare la reţele edilitare 

Obiectivul nostru: 

Misiunea noastră este de a concepe şi elabora la cheie proiecte de arhitectură, construcţii, instalaţii şi reţele edilitare, de a oferi servicii profesionale şi complete de proiectare venind în întâmpinarea nevoilor şi cerinţelor clienţilor şi de a le oferi soluţii armonizate ce nu generează costuri investiţionale, de metenanţă şi exploatare în timp ridicate. 

Asigurarea calităţii: 

În diferenţierea de concurenţă, valoarea hotărâtoare o au calitatea şi preţul raportate la costurile de mentenanţă şi exploatare în timp. Satisfacerea cerinţelor beneficiarilor, armonizarea cu normele internaţionale, procesele de proiectare şi etapele sunt certificate conform standardelor internaţionale ISO 9001/14001/18001 . Societatea noastră a implementat şi certificat un sistem integrat de : 

 • asigurare a calităţii conform ISO 9001:2008 
 • management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) 
 • management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform OHSAS 18001:2007 

Servicii

Proiectare arhitectură şi structuri de rezistenţă

Arhitectură

- Conceptul urmăreşte cerinţele beneficiarului şi un pachet de exigenţe conceptuale, ce se materializează în inţelegerea arhitecturii drept una dintre formele complexe de artă şi punerea în evidenţă a unui echilibru ponderat între metodele de generare a imaginilor de arhitectură de la forme ideale pure (cu conotaţii de abordare estetică) la forme strict utilitare. 
- Conţinutul proiectului de arhitecură se realizează în cadrul unei simulări complexe apropierea dintre o ipoteză de lucru (exigenţe sociale, cadru urban existent sau cadru natural, structuri de rezistenţă, reglementări urbanistice şi tehnice, materiale şi texturi, culoare, etc.) şi logica unui sistem compoziţional ales de către autor raportată la exigenţele şi cerinţele beneficiarului.

 

Structuri de rezistență

 • structuri din beton armat sau beton armat cu armatură rigidă (B.A.R.) 
 • structuri cu pereţi portanţi din caramidă 
 • structuri metalice 
 • structuri din lemn 
 • expertize tehnice

Proiectare unei structuri de rezistenţă înseamnă: 

 • adoptarea de structuri eficiente şi de soluţii inginereşti valide şi conforme cu exigenţele arhitecturale;
 • realizarea structurilor cu inaltă capacitate de rezistenţă şi stabilitate conforme cu normativele în vigoare;
 • optimizare structurală cu finalitatea declarată de a economisi banii investitorului;
 • producerea de proiecte ce pot fi realizate cu usurinţă de catre constructor, eliminând posibilitatea apariţiei de erori în execuţie;
 • reducerea timpului de elaborare a documentaţiei tehnice prin gradul înalt de automatizare a procesului de proiectare.