Arhitectura Pitesti

SC Sivora Tera SRL - Arhitectura Pitesti

Arhitectura Pitesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Arhitectura Pitesti: SC Sivora Tera SRL - Arhitectura Pitesti.

LOGO 1

SC Sivora Tera SRL este infiintata in anul 2007, avand profil de activitate arhitectura si consultanta.

SC Sivora Tera SRL este o companie cu capital privat, specializata in servicii complete de proiectare in constructii, consultanta de specialitate, avizare, autorizare a constructiilor si evaluari imobiliare.

Compania noastra si-a propus si a reusit sa promoveze o strategie de piata centrata pe solicitarile variate si in continua diversificare ale clientilor sai. Principiul de baza al activitatii Biroului nostru de Arhitectura il constituie profesionalismul bazat pe o echipa tanara si competenta, cu pregatire specializata. Astfel, compania raspunde cu succes cerintelor unei piete dinamice si realizeaza proiecte pentru programe: rezidentiale, comerciale, birouri, hoteluri, design de interior, design de exterior, design peisager si constructii industriale, cu potential, amplasate cu preponderenta in Arges dar si inrestul tarii.

 

Faze proiectare

1. Faza de ofertare si incheiere a contractului, pe baza portofoliului de lucrari sau a unei schite de proiect insusita de dumneavoastra. Stabilirea temei de proiect.

2. Obtinerea Certificatului de Urbanism (C.U.).

[Certificatul de urbanism este actul de informare eliberat de primarie (Directia de urbanism) prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, respectiv in vederea desfiintarii constructiilor. Certificatul de urbanism are caracter informativ si nu tine loc de autorizatie de construire.]
Depunerea actelor si obtinerea certificatului de urbanism se realizeaza de catre noi sau de catre dumneavoastra.
Documentatia pentru obtinerea C.U. va contine urmatoarele:

Piese scrise:

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism;
 • Memoriu C.U.;
 • Document (chitanta) ce face dovada achitarii taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism;
 • Extras C.F.

Piese desenate:

 • Plan de incadrare in P.U.G.;
 • Plan de situatie existent;
 • Plan de situatie propus.
 • 3. Documentatie pentru obtinerea avizelor.

Avizele necesare se stabilesc prin intermediul Certificatului de Urbanism si folosesc la intocmiriea dosarului pentru obtinerea autorizatiei de construire.

 • Mediu
 • Sanitar
 • Romtelecom
 • Electrica
 • Apa-canal
 • Salubritate

4. Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire (D.T.A.C.).

[D.T.A.C. este un element cheie al procesului de autorizare, alături de certificatul de urbanism şi acordurile şi avizele stabilite de autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire. D.T.A.C. este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.
Executarea lucrărilor de construcţie se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. ]

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei lucrarilor de constructii (D.T.A.C.) trebuie sa contina:

Piese scrise:

 • Cererea pentru Autorizatia de construire (+copie dupa buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – dupa caz)
 • Anexa la cerere;
 • Dovada achitarii taxelor;
 • Dovada O.A.R.;
 • Actul doveditor al titlului de proprietate asupra imobilului;
 • Certificat de Urbanism;
 • BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI (conf.Ordonantei nr.27/2008 pentru modificarea si complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul)
 • Extras C.F. actualizat (vechime max. 3 luni);
 • Avizele si acordurile necesare – prevazute in certificatul de urbanism
 • Acorduri notariale, contracte de închiriere;
 • H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
 • Avize si acorduri de la regii si alte institutii abilitate;
 • Referate verificatorii de proiecte;
 • Expertiză tehnică sau acord proiectant initial (dacă este cazul);
 • Studiu geotehnic;
 • Memoriu D.T.A.C.;
 • Foaie de capăt proiect;
 • Listă semnături proiect;
 • Borderou proiect;

Piese desenate:

 • Plan de incadrare in P.U.G.;
 • P.U.Z. / P.U.D. – daca este cazul;
 • Plan de situatie existent;
 • Plan de situatie propus;
 • Planuri de nivel (subsol, parter, etaj, etc.);
 • Sectiuni;
 • Fatade;
 • Plan de amenajare incinta;

5. Proiect tehnic / Detalii de executie (P.T. / D.D.E.).

Intocmirea proiectului de executie (P.T.) care este compus din proiectul tehnic, detaliile de executie (D.D.E.) si antemasuratori – cantitatile de lucrari necesare pentru realizarea investitiei.

Piese desenate:

 • Detalii de executie;
 • Tablou de tamplarie;
 • Antemasuratoare.

Durata de realizare a unui proiect variaza in functie de complexitatea proiectului si de problemele de avizare.

Contractarea serviciilor de proiectare doar pana la faza de obtinere a Autorizatiei de Construire (faza D.T.A.C.) este posibila, dar nu este recomandata. Acest lucru duce la o economie initiala, dar care determina cresterea costurilor de executie, mai ales in absenta antemasuratorilor; in acelasi timp determina aparitia unor rezolvari tehnice inadecvate, cu cheltuieli ridicate ulterioare in remedierea problemelor.

Galerie foto