Audit energetic Pitesti

Auditor Energetic pentru cladiri Pitesti

Audit energetic Pitesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Audit energetic Pitesti: Auditor Energetic pentru cladiri Pitesti.

   Auditul energetic al unei cladiri urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de reabilitare sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladirii.

   Certificat de performanta energetica a cladirii: document elaborat conform metodologiei de calcul a performantei energetice a cladirilor, prin care este indicata performanta energetica a unei cladiri/unitati de cladire, cuprinde date cu privire la consumurile de energie si, dupa caz, poate fi insotit de recomandari de reducere a acestora.
   Audit enegetic al cladirii: totalitatea activitatilor specifice prin care se obtin date despre profilul consumului energetic al unei cladiri/unitati de cladire si, dupa caz, de identificare si cuantificare a oportunitatilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea solutiilor de crestere a performantei energetice, de cuantificare a economiilor de energie si de evaluare a eficientei economice a solutiilor propuse cu estimarea costurilor si a duratei de recuperare a investitiei precum si de elaborare a raportului de audit energetic.
   Raport de audit energetic: document elaborat in urma desfasurarii activitatii de audit energetic al cladirii, care contine descrierea modului in care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici termice si energetice ale cladirii/unitatii de cladire si,acolo unde este cazul, a masurilor propuse pentru cresterea performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire si a instalatiilor interioare aferentei acesteia, precum si a principalelor concluzii referitoare la eficienta economica a aplicarii masurilor propuse si durata de recuperare a investitiei.

   Pasii de urmat pentru obtinerea unui CERIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA si a unui AUDIT ENERGETIC professional

Solicitantul (beneficiarul, proprietarul) trebuie:
1. Sa se adreseze unui auditor energetic atestat.
2. Sa incheie un contract de prestari servicii cu auditorul energetic.
3. Sa detina si sa puna la dispozitie auditoriului energetic planul cladirii/apartamantului(incluse in fisa de cadastru OCPI sau in contractual de vanzare-cumparare detinut), precum si orice alta informative legata de istoricul cladirii/apartamentului(modificari de spatiu, modificari de functiune, repartii ).
4. Sa faciliteze accesul auditorului in cladirea certificata si sa furnizeze, in masura in care detine, informatiile solicitate referitoare la cladirea/apartamentul in cauza.(anul constructiei, material de constructive folosite, echipamente de instalatii, grad de ocupare, regim de functionare, reparatii, problem de condens ascunse, consumuri facturate de energie si apa etc.).
5. In caz de constatare a unor nereguli din partea auditorului energetic, sa semnaleze acest aspect la Inspectoratul de Stat in Constructii si la Institutul URBAN-INCERC SA.

Auditorul energetic pentru cladiri trebuie:
1. Sa viziteze cladirea/apartamentul si sa culeaga datele tehnice din teren referitoare la:
- amplasarea cladirii in mediul construit
- elementele de constructie din component cladirii/apartamentului
- instalatiile de incalzire, instalatiile de apa calda de consum, instalatiile electrice de iluminat, instalatiile de ventilare si climatizare/racier
- starea curenta a tuturor elementelor de anvelopa si a instalatiilor cladirii

2. Sa consulte planurile cladirii/apartamentului sis a evalueze starea actual a cladirii/apartamentului prin comparatie cu solutia din proiect.
3. Sa completeze Fisa de analiza termica si eneregetica a cladirii, pe baza informatiilor obtinute la punctele 1) si 2).
4. Sa determine, prin calcul, conform metodologiei Mc 001, perfromantele energetic ale cladirii/apartamentului si anume:
- consumul anual de energie pentru incalzire, apa calda de consum, ventilare/climatizare si iluminat
- emisiile de gaze cu efect de sera aferente consumului de energie
- clasa energetic
- nota energetica
Pentru cladiri se va determina si CPE pentru cladirea de referinta(cladirea existenta la standardele energetice de cladire noua).
5. Sa redacteze, sa semneze si sa stampileze Certificatul de Perfromanta Energetica si anexa certificatului.
6. Sa transmita cele doua documente(CPE si Anexa) la baza de date gestionata de URBAN INCERC SA.
7. Daca, in plus, se solicita auditul energetic al cladirii, cuprinzand masuri si solutii de modernizare energetica, auditorul energetic va realize auditul energetic si raportul de audit respectiv. Sinteza raportului se transmite impreuna cu CPE si anexele la baza de date gestionata de URBAN INCERC SA.

Baza legala:
- Legea nr.372/2005, modificata si completata prin OG 12/27.01.2016
- Metodologie de calcul a performantei energetice a cladirilor: Mc 001/1-2006; Mc 001/2-2006; Mc 001/3-2006.
- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ: C107-2005, aprobat prin Ordinul MTCT nr. 2055/2005.

Servicii

  • inspectii termografice – cu camere de termoviziune
  • audit energetic pentru cladiri
  • de certificare energetica (elaborarea certificatelor de performanta energetica a cladirilor si unitatilor de cladire)
  • consultanta energetica.

 

Galerie foto