Cadastru Pitesti

Cadastru Evaluari Pitesti Arges - Imobix

Cadastru Pitesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Cadastru Pitesti: Cadastru Evaluari Pitesti Arges - Imobix.

 

Compania noastra IMOBIX TOPO PROJECT & GEOPROIECT ofera servicii profesionale pentru fiecare tip de activitate pe care o prestam. Domeniile noastre de activitate sunt: Birou Cadastru, Birou Evaluari, Birou Reevaluari, Birou Mediere, Agentie imobiliara, Dealer zonal Sokkia.

Cadastru - Definitie: Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari.

Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:

 • identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
 • identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;
 • furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.

Cadastrul este definit in Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, legea nr. 7/1996

 

Birou Cadastru

Cadastrul reprezinta un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari, din puncte de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent de destinatia lor si de proprietar, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale.

Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si de felul constructiei (casa, apartament, birouri, etc.), cadastrul si intabularea sunt obligatorii.

Lucrari de cadastru si topografie Arges

Va stam la dispozitie pentru executarea lucrari de cadastru, topografie, geodezie, carte funciara, intabulare, trasare, plan situatie, relevee de apartamente si case, lotizari de terenuri in judetul Arges,  judetul Olt, judetul Valcea.

 • Lucrari de cadastru general (sau de specialitate) si intabulare pentru apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane
 • Intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in Cartea Funciara pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane;
 • Realizarea documentatiilor necesare alipirii (comasarii), dezmembrarii sau reactualizarii numerelor cadastrale ale bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
 • Lotizari de terenuri intravilane si extravilane;
 • Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor (C.U.,P.U.Z.,P.U.D.,P.A.D.,P.A.C.);
 • Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan;
 • Planuri de amplasament si delimitare a corpului de proprietate;
 • Relevee;
 • Materializarea pe teren a limitelor bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
 • Verificarea limitelor bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
 • Asistenta la cumpararea proprietatii;
 • Verificare de carti funciare si cadastre existente;
 • Identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat;
 • Verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor
  • masuratori ale proprietatii
 • intocmirea documentatiei cadastrale pentru prima intabulare, pentru completari cu constructie , alipiri si dezmembrari de parcele
 • parcelari, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecti colaboratori
 • depunerea dosarului la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
 • urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii
 • ridicarea dosarului avizat si intabulat si predarea catre Dvs., ridicari topografice pentru orice tip de teren
 • intocmire planuri de situatie si de detaliu la diverse scari
 • trasari limite de proprietate
 • trasari pentru constructii (contur constructie, axe,etc)
 • trasari retele edilitare
 • relevee constructii
 • calculul volumului de sapatura
 • verificari ale pozitiei in plan , verticalitatii constructiei si a respectarii planurilor de trasare
 • asistenta la cumpararea proprietatii
 • verificare de titlu,carti funciare si cadastre existente
 • identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor , folosind tehnologia GPS

Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri.

Preturile sunt calculate pentru fiecare proiect in parte, in functie de specificul ridicarii topografice (geografia terenului, suprafata, numar de puncte necesare)

Pentru o evaluare a lucrarii Dvs va rugam sa ne contactati!

 

Birou Evaluari/Reevaluari

Evaluari imobiliare pentru:

 • persoane fizice 
 • persoane juridice 
 • institutii de stat 
 • banci si corporatii 

Evaluam si reevaluam toate tipurile de proprietati imobiliare pentru : 

 • stabilirea cotei de impozitare 
 • inregistrarea in contabilitate si raportari financiare 
 • stabilirea valorii de piata in cazul vanzarii / cumpararii 
 • evaluarea proprietatilor pentru aport la capitalul social 
 • evaluarea proprietatilor pentru intocmirea dosarelor de emigrare (SUA, Canada, Australia, etc). 

Ce evaluam :

 • apartamente, case, vile 
 • terenuri libere sau construite 
 • spatii comerciale si de productie
 • spatii de depozitare, hale industriale 
 • cladiri birouri 
 • constructii cu utilizari speciale 
 • evaluarea investitiilor realizate asupra unei proprietati 
 • hoteluri, complexuri turistice 
 • toate tipurile de constructii rezidentiale si industriale aflate in orice stadiu 

Pasii unei evaluari imobiliare: 
1. Documentarea asupra proprietatii imobiliare de catre evaluator imobiliar 

 • identificarea proprietatii imobiliare; 
 • identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii; 
 • stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare ce trebuie determinata; 
 • vizitarea fizica a proprietatii de evaluat, efectuarea de fotografii atat la interior cat si la exterior, solicitarea de copii ale documentelor proprietatii (titlul de proprietate actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizatie de construire). 

2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor 

 • colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante ; aceste date si informatii trebuie sa contina elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare(metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizari, metoda comparatiei directe, etc.) 
 • se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, conditiile limitative si sursele de informare; 

3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliara

Procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare - tipul de valoare, scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Raportul evaluari imobiliare explica procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si prezinta informatiile semnificative care au fost folosite in analiza. Tipul, dimensiunea si continutul unui raport de evaluare variaza in functie de tipul proprietatii , cerintele legale si de natura si complexitatea procesului de evaluare imobiliara.

 

 

Galerie foto