Cadastru Pitesti

Cadastru Pitesti - Imobix Topo Project S.R.L.

Cadastru Pitesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Cadastru Pitesti: Cadastru Pitesti - Imobix Topo Project S.R.L..

Imobix Topo Project S.R.L.
Cadastru - Topografie - Evaluari - Expertize Judiciare Pitesti
0733.757.575 / 0722.700.077

Compania noastra IMOBIX TOPO PROJECT & GEOPROIECT ofera servicii profesionale pentru fiecare tip de activitate pe care o prestam. Domeniile noastre de activitate sunt: Birou Cadastru, Birou Evaluari, Birou Reevaluari, Birou Mediere, Agentie imobiliara, Dealer zonal Sokkia. Cadastru. Dispunem de echipamente topografice moderne si performante, calitatea lucrarilor fiind garantata de catre acestea, combinata cu experienta noastra.

10_2000_2000

Intabulare terenuri, intabulare constructii, actualizari date cadastrale referitoare la terenuri si constructii, planuri parcelare pe suprafete mari, modificari limite imobil, modificari suprafete ale imobilelor, alipiri, dezlipiri, apartamentari, exproprieri, batimetrie, etc

Cadastrul este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul. Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari. Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:

 • identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
 • identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;
 • furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.

Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si de felul constructiei (casa, apartament, birouri, etc.), cadastrul si intabularea sunt obligatorii.

Servicii

 • cadastru
 • evaluari imobililiare
 • evaluari bunuri mobile
 • expertize tehnice judiciare - specializarea topografie, geodezie
 • expertize tehnice judiciare - specializarea evaluari imobiliare si bunuri mobile.

Va stam la dispozitie pentru executarea lucrari de cadastru, topografie, geodezie, carte funciara, intabulare, trasare, plan situatie, relevee de apartamente si case, lotizari de terenuri in judetul Arges,  judetul Olt, judetul Valcea.

 • Lucrari de cadastru general (sau de specialitate) si intabulare pentru apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane
 • Intocmirea si depunerea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in Cartea Funciara pentru apartamente, terenuri intravilane si extravilane;
 • Realizarea documentatiilor necesare alipirii (comasarii), dezmembrarii sau reactualizarii numerelor cadastrale ale bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
 • Lotizari de terenuri intravilane si extravilane;
 • Studii topografice (pe suport analogic sau digital) pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor (C.U.,P.U.Z.,P.U.D.,P.A.D.,P.A.C.);
 • Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan;
 • Planuri de amplasament si delimitare a corpului de proprietate;
 • Relevee;
 • Materializarea pe teren a limitelor bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
 • Verificarea limitelor bunurilor imobile inscrise in Cartea Funciara;
 • Asistenta la cumpararea proprietatii;
 • Verificare de carti funciare si cadastre existente;
 • Identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat;
 • Verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor

Masuratori ale proprietatii

 • intocmirea documentatiei cadastrale pentru prima intabulare, pentru completari cu constructie , alipiri si dezmembrari de parcele
 • parcelari, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecti colaboratori
 • depunerea dosarului la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara
 • urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii
 • ridicarea dosarului avizat si intabulat si predarea catre Dvs., ridicari topografice pentru orice tip de teren
 • intocmire planuri de situatie si de detaliu la diverse scari
 • trasari limite de proprietate
 • trasari pentru constructii (contur constructie, axe,etc)
 • trasari retele edilitare
 • relevee constructii
 • calculul volumului de sapatura
 • verificari ale pozitiei in plan , verticalitatii constructiei si a respectarii planurilor de trasare
 • asistenta la cumpararea proprietatii
 • verificare de titlu,carti funciare si cadastre existente
 • identificarea si trasarea pozitiei reale a terenului cumparat sau care urmeaza a fi cumparat verificarea suprapunerilor limitelor de proprietate cu cele ale vecinilor , folosind tehnologia GPS

Galerie foto