Contabilitate Arad

Firma Contabilitate Arad

Contabilitate Arad reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Contabilitate Arad: Firma Contabilitate Arad.

Adresabilitate

Ne adresăm atât firmelor mici și mijlocii, cât și companiilor de mari dimensiuni, cu sediul în Arad și județul Arad, punând la dispoziția acestora servicii de contabilitate, de expertiză contabilă, consultanță înființare firme, gestiune resurse umane și salarizare. Societatea noastră este membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Activitate

Activitatea P.R. Control & Accounting este îndreptată permanent și exclusiv către îmbunătățirea și perfecționarea activității clientului, interesele clientului constituind întotdeauna o prioritate. Noi informăm clienții noștri permanent în legătură cu modificările legislative, care apar în domeniu și care au legătură cu activitatea depusă de aceștia.

Misiune și principii

Misiunea P.R. Control & Accounting este de a ajuta afacerile clienților noștri să se dezvolte durabil și să devină cât mai profitabile. Nu dorim să întocmim situații și să ținem evidențe contabile și fiscale numai pentru a fi prezentate diferitelor organe de control. Principiile fundamentale aflate la baza îndeplinirii activității noastre profesionale sunt: integritatea, obiectivitatea, competența profesională, confidențialitatea, comportamentul profesional, normele tehnice și profesionale.

Clienți, confidențialitate

Clienții noștri sunt persoane juridice și persoane fizice române și străine, reprezentate de societăți comerciale ce se încadrează în categoria microintreprinderilor, dar și societăți ce se încadreaza în categoria societăților mijlocii. Datorită confidențialității contractelor încheiate cu colaboratorii noștri, nu putem publica numele acestora. P.R. Control & Accounting asigură deplina confidențialitate a tuturor lucrărilor, confidențialitatea informațiilor comunicate de client sau obținute pentru un client, chiar și după încetarea raporturilor de colaborare. Confidențialitatea este garantată prin contract.

 

Domenii de activitate

Domeniile de activitate principale ale clienților sunt:

 • Producție
 • Comerț en gros intern/extern
 • Achiziții și livrări intracomunitare
 • Comerț en detail
 • Prestări servicii diverse
 • Producție software, prestări servicii IT
 • Prestări servicii publicitare și marketing

Datorită experienței acumulate suntem în măsură să abordăm toate domeniile de activitate.

Servicii

Contabilitate primară

P.R. Control & Accounting vă oferă servicii de contabilitate (Arad și jud. Arad). Acestea includ:

 • Întocmirea registrului de casă;
 • Întocmirea notelor de intrare-recepție (nir-uri);
 • Întocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Întocmirea facturilor care trebuie emise de către client (facturare);
 • Întocmirea de dispoziții de plată/încasare către casierie;
 • Completarea de chitanțe, cecuri, ordine de plată, foi de vărsământ;

Contabilitate de gestiune

Servicii contabilitate de gestiune:

 • Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori;
 • Evidența mijloace fixe, calculul amortizării.

Vă punem la dispoziție servicii de contabilitate financiară, după cum urmează:

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, după caz, întocmirea și depunerea declarațiilor în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente;
 • Întocmirea decontului de TVA și depunerea acestuia în termenele legale;
 • Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi;
 • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;
 • Informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil;
 • Informări periodice privind schimbările legislației fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificării contabilității de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare și fiscale;
 • Întocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • Obținerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Efectuarea de punctaje cu administrația financiară.

Refacere contabilitate

În urma unei analize amănunțite, firma noastră își asumă răspunderea pentru refacerea contabilității și aducerea la zi a situației contabile. Aceasta înseamnă:

 • Reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale (întocmirea și depunerea la organele competente a declarațiilor rectificative pentru salariați: CAS, șomaj, sănătate, etc.);
 • Reîntocmirea și depunerea declarației la administrațiile financiare a decontului privind tva – taxa pe valoarea adaugată;
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind impozitul pe profit;
 • Refacerea balanței de verificare.

Consultanță financiar - contabilă

Consultanța acoperă toate aspectele importante pentru o bună desfasurare a activității unei firme. Dintre cele mai importante aspecte sunt urmatoarele:

 • Întocmirea contestațiilor de orice fel (împotriva proceselor verbale de control, etc.);
 • Consultanța privind reglementările valutare, operațiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacții internaționale;
 • Identificarea tuturor taxelor și contribuțiilor aplicabile firmei dvs.;
 • Asistență în îndeplinirea obligațiilor fiscale;
 • Analiza impozitelor, consultanța în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe și indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale etc;
 • Analiza și soluționarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislația UE;
 • Planificare în domeniul taxelor.

Galerie foto