Contabilitate Craiova

Contabilitate Craiova

Contabilitate Craiova reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Contabilitate Craiova: Contabilitate Craiova.

Societate de contabilitate membra CECCARautorizata cu numarul A007717 , infiintata in anul 2011 prin preluarea portofolului de clienti si personal al societatii SC CREEDENCE SRL infiintata in anul 2005

In prezent societatea are peste 70 de clienti in judetul Dolj si in Bucuresti
Societatea este reprezentata legal de doamna Pecingine Elena-Carmen, expert contabil.
 

Servicii

Firma CREEDENCE va ofera urmatoarele servicii contabile la cele mai inalte standarde de calitate:

EVIDENTA CONTABILA:

   -Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
   -Elaborarea balantei de verificare lunara
   -Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
   -Refacerea contabilitatii din urma

SALARII-RESURSE UMANE:

   -Întocmirea statelor de plata a salariilor
   -Întocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal
   -Operare si transmitere REVISAL

DECLARATII FISCALE:

   -Întocmirea si transmiterea declaratiilor privind taxele si impozitele

BILANT CONTABIL:

   -Întocmirea bilantului contabil
   -Verificarea si certificarea bilantului contabil
CONTABILITATE DE GESTIUNE

CONSULTANTA SI ANALIZA FINANCIARA:

   -Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurari sociale)
   -Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
   -Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune în conformitate cu legislatia în vigoare
   -Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare si circuitul acestora în cadrul organizatiei

INFIINTARI SI MODIFICARI SOCIETATI:

   -Înfiintari societati
   -Actualizare obiect de activitate
   -Deschidere - inchidere punc de lucru
   -Suspendari
   -Obtinere certificate constatoare

EXPERTIZE CONTABILE
ACHIZITII PUBLICE:

   -Oferirea asistentei de specialitate pe parcursul intregului proces achizitiei publice, atat pentru autoritatea contractanta ( de la intocmirea documentatiei de atribuire, pana la finalizarea dosarului de achizitie publica), cat si pentru operatorul economic ( de la identificarea anuntului in SEAP si intocmirea ofertei, pana la semnarea contractului inclusiv)

Galerie foto