Evaluator Bacau

Evaluator Bacau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Evaluator Bacau: Evaluator Bacau.

Evaluari

Evaluarea este un proces complex de determinare a unui tip de valoare, a unui tip de proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare.

Evaluarea este o determinare si nu un calcul exact al unei valori printr-o formula matematica sau printr-o cuantificare precisa. Procesul de evaluare impune aplicarea rationamentului profesional al evaluatorului.

Rapoartele de evaluare sunt intocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) si Asociatia Nationala a Bancilor (ARB).

Evaluator este acea persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata specifica subiectului evaluarii, care cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile.

1. Evaluari Proprietati Imobiliare

Evaluarea imobiliara este o analiza, o opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea unor anumite interese sau aspecte, ale unei anumite proprietati imobiliare, exprimata de o persoana impartiala specializata in analiza si evaluarea proprietatilor imobiliare (expertul evaluator imobiliar).

Drepturile reale imobiliare se exercita asupra unui bun imobil. Acestdrept este inregistrat intr-un document formal, de exemplu un titlu de proprietate sau contract de inchiriere. De aceea, proprietatea este un conceptjuridic distinct de bunul imobil, care este un activ fizic. Drepturile reale

imobiliare cuprind toate prerogativele, avantajele si beneficiile legate de

proprietatea asupra bunurilor imobile.

1.1 Termenul imobiliar este utilizat, uneori, pentru a face distinctie atat intre drepturile reale imobiliare si bunurile asupra carora se exercita pe de o parte si bunurile mobile, pe de alta parte, care, in anumite tari, sunt denumite in mod legal bunuri mobiliare.

1.2 Dreptul de proprietate imobiliar are urmatoarele atribute: posesia, folosinta si dispozitia. Acestea includ dreptul de a utiliza, de a ocupa, de a vinde, de a inchiria, de a testa (a lasa mostenire), de a dona sau de a alege, de a exercita oricare sau nici unul dintre acestea. In anumite situatii, un anumit atribut poate fi separat si transferat, inchiriat sau instrainat, in conditiile legii.

1.3 Prerogativele sau beneficiile corespunzatoare dreptului real imobiliar sunt stabilite prin lege. Uzual, dreptul de proprietate poate fi subiect al unor limitari externe impuse de catre stat, precum impozitarea, exproprierea, confiscarea, reglementarea, planificarea urbana sau preluarea de catre stat a proprietatilor fara proprietar sau mostenitor.

1.4 Dreptul de proprietate absolut, care este limitat numai de stat, este cunoscut sub denumirea de drept de proprietate deplin.

1.5 In afara restrictiilor impuse de catre stat, alte prevederi legale pot impune restrictii asupra exercitarii drepturilor inerente aferente unei proprietati imobiliare.

1.6 Servitutile reprezinta un beneficiu necorporal asupra proprietatii detinute, care incredinteaza utilizarea unei parti a acesteia fara a duce la dobandirea proprietatii. Drepturile de trecere sunt drepturi sau privilegii dobandite prin uz, contract sau lege, cum ar fi dreptul de trecere prin sau peste o parte a unei proprietati imobiliare, aflata in proprietatea altei persoane.

Evaluarea proprietatii imobiliare se realizeaza in diverse scopuri, printre care: raportari financiare, tranzactii care implica transferul proprietatii, credite sau imprumuturi garantate cu proprietatea, litigii, probleme de impozitare,consultanta sau luarea unor decizii investitionale. Cu exceptia ultimului caz, valoarea de piata reprezinta baza de stabilire a valorii, in toate situatiile urmatoare

1.7 In evaluarea proprietatii imobiliare se utilizeaza, in general, abordarile prin: comparatia vanzarilor, capitalizarea venitului si prin cost si implicit metodele asociate cu aceste abordari. Evaluatorul va reconcilia valorile rezultate din aplicarea a doua sau mai multe abordari sau metode asociate.

Toate cele trei abordari sunt bazate pe principiul substitutiei, care stabileste ca daca sunt disponibile mai multe marfuri sau servicii similare sau asemanatoare, acea marfa sau acel serviciu cu pretul cel mai mic va atrage cererea si vanzarea cea mai mare.

Expertii evaluatori din cadrul societatii noastre realizeaza rapoarte de evaluare pentru urmatoarele tipuri de proprietati imobiliare:

 • Evaluari de cladiri industriale
 • Evaluari (reevaluari) ale apartamentelor situate in blocuri de locuinte
 • Evaluari (reevaluari) ale cladirilor de locuit tip casa/vila
 • Evaluari (reevaluari) ale cladirilor comerciale si de birouri

2. Evaluari Auto

Evaluarile auto reprezinta evaluari efectuate pentru a determina un anumit tip de valoare pentru bunurile mobile de genul auto.

Termenul general "auto" detine o vasta arie de cuprindere, evaluarile incluzand de regula evaluarile de autovehicule, automobile, autoturisme, autospeciale, autoutilitare si alte masini destinate transportului rutier.

3. Evaluari Intreprinderi

O intreprindere (afacere) este o entitate comerciala, industriala, de servicii sau financiara care desfasoara o activitate economica. Intreprinderile sunt, in general, unitati distincte de exploatare, generatoare de profit si care furnizeaza clientilor produse sau servicii..

Evaluarea intreprinderii este necesara in numeroase momente ale existentei sale: decizia de achizitie sau vanzare de actiuni; fuziuni – achizitii; preluarea unor participatii; asocierea cu parti ale intreprinderii.

4. Evaluari Active Financiare

Activele financiare rezulta din divizarea legala a proprietatii asupra intreprinderii sau proprietatii imobiliare (de exemplu: asocieri, societati comerciale, societati mixte, coproprietatea), dintr-un drept optional de a vinde sau cumpara o proprietate (de exemplu: imobiliara, actiuni sau alte instrumente financiare) la un pret dat si intr-o perioada stabilita sau prin crearea unor instrumente investitionale bazate pe un pachet de active imobiliare.

Actele necesare (fotocopii) pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei obiectivelor.

Deasemenea, actele necesare evaluarii se pot trimite si scanate, in format digital (.pdf) sau (.jpg)

Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul activelor:

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Memoriu tehnic
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
 • Fisa bunului imobil/corpului de propietate
 • Releveu apartament
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor imobiliare (constructie + teren)

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
 • Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
 • Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
 • Certificat de urbanism
 • Autorizatie de construire/desfiintare
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
 • Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
 • Certificat de urbanism
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

d) Acte necesare pentru evaluare auto (autoturisme, autovehicule) si a altor bunuri mobile

 • Lista mijloacelor fixe (nr. de inventar, data PIF, cont, durata de viata normata, valoare de intrare, amortizare, valoare de inventar, valoare ramasa)
 • Documente de provenienta auto (factura, contract de vanzare-cumparare, contract de leasing)
 • Carte de identitate auto
 • Certificat de inmatriculare auto
 • Lista cu specificatii tehnice auto (nivel de echipare, lista de optiuni, dotari)
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)
 • Societatea a dezvoltat pentru expertii sai evaluatori ( membri ANEVAR ) un important suport logistic, iar acestia au la dispozitie tehnica de calcul, aparate de masura si posibilitatea deplasarii la obiectivul ce urmeaza a fi inspectat.

Societatea noastra a realizat rapoarte de evaluare pentru importante instituĊ£ii ale statului, institutii financiar-bancare, societati de leasing, institutii financiare nebancare, regii autonome, societati comerciale pe actiuni, microintreprinderi, persoane fizice.

Pentru informatii suplimentare cat si pentru o solutie personalizata de evaluare nu ezitati sa ne contactati .

Galerie foto