Evaluator Bucuresti-Sector 3

HAINTZ CONSULTING SRL – Servicii profesionale de evaluare ANEVAR

Evaluator Bucuresti-Sector 3 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Evaluator Bucuresti-Sector 3: HAINTZ CONSULTING SRL – Servicii profesionale de evaluare ANEVAR .

Evaluarea este acel proces prin care o persoană fizică sau juridică urmează un anumit raţionament pentru a ajunge la o concluzie din care să rezulte valoarea unui activ. O evaluare reprezintă procesul estimării sau determinării valorii. Estimarea valoarii trebuie să fie obiectivă. În general, evaluările pot avea scopuri diverse, cum ar fi alocarea preţului de achiziţie, falimentul, exproprierea, dizolvările de parteneriate şi corporaţii, finanţarea, asigurarea, leasing-ul, aprecierea managementului, fuziuni şi achiziţii, formarea şi dizolvarea parteneriatelor, transferul de proprietate, diferitele tipuri de impozitări şi eşalonări de taxe precum şi pentru ierarhizarea gradului de utilitate.

Haintz Consulting – Evaluatori – Experti Evaluatori Anevar

Rolul evaluatorului, în funcţie de scopurile evaluării, se clasifică astfel:

 • Rolul unui evaluator este în primul rând acela de a măsura anumiţi parametri ai pieţei şi de a actualiza valorile scriptice ale proprietăţilor în urma unui proces transparent de analiză. În acest context, evaluatorul are obligaţia de a fi obiectiv. Un raport de evaluare subiectiv sau eronat poate avea consecinţe grave asupra relaţiilor dintre client şi beneficiar, în multe situaţii atrăgând răspunderea penală asupra evaluatorului.
 • În cazul transferului de proprietate sau al dreptului de folosinţă, expertul evaluator are rolul de a îndruma prin informare potenţialii cumpărători sau vânzători în luarea de decizii cu privire la valoarea ofertată sau determinată a bunului avut în vedere (inclusiv în determinarea locaţiei în sens de cuantum chirie);
 • În cazul transferului de proprietate sau al folosinţei, prin concluzia sa, evaluatorul va stabili fundamentul economic pentru schimbul, reorganizarea sau fuziunea proprietăţilor imobiliare.
 • În cazul finanţării şi creditului, concluzia unui raport de evaluare va cuprinde estimarea valorii garanţiei (credit cu ipotecă), precum şi asigurarea şi garantarea unui credit.
 • În situaţia compensării în caz de expropriere, rolul evaluatorului este de a estima valoarea de piaţă a proprietăţii precum şi cuantificarea prejudiciilor aduse de pierderea unei părţi din proprietate.
 • În cazul în care beneficiarul solicită servicii de evaluare pentru a-i servi la impozitare, evaluările vor viza estimarea valorii întregii clase de active.
 • De asemenea, o evaluare mai poate fi solicitată atunci când este nevoie de estimarea fezabilităţii unei construcţii sau program de renovare
 • În cazul licitaţiilor, vânzărilor forţate şi recuperărilor, rolul unui evaluator este de a stabili valoarea de lichidare.
 • În situaţia în care o evaluare a fost în prealabil solicitată şi executată, un evaluator, în funcţie de necesităţi, ar putea avea rolul de a reevalua activele vizate.

Servicii

Serviciile de evaluare desfăşurate în cadrul societăţii Haintz Consulting vizează următoarele tipuri de evaluări:

 • Evaluare întreprinderi
 • Evaluare bunuri mobile
 • Evaluare proprietăţi imobiliare
 • Evaluare active financiare

Galerie foto