Evaluator Scornicesti

Evaluator Scornicesti - Tudor Adrian

Evaluator Scornicesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Evaluator Scornicesti: Evaluator Scornicesti - Tudor Adrian .

Ing. Tudor Adrian
EVALUATOR AUTORIZAT BUNURI IMOBILE
CADASTRU  TOPOGRAFIE  GEODEZIE  CARTOGRAFIE
0788.813.959

Program
Luni-Vineri: 09:00 - 17:00

Despre Noi

evaluator-oltTudor Adrian este persoana autorizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara sa execute lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei in categoriile B si C.

Detine calitatea de evaluator autorizat, membru titular al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Prin evaluarea proprietatilor imobiliare se intelege orice activitate de evaluare care are ca subiect al evaluarii o proprietate imobiliara sau una din componentele acesteia (teren sau constructii). Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat. Valoarea reflecta rezultatul unor aprecieri facute pe baza mai multor criterii de comparatie, ea exprimand de fapt valoarea de intrebuintare si cea de schimb in contextul general al pietei.

Evaluarea in scopul stabilirii valorii impozabile a cladirii poate fi realizata numai de catre un evaluator autorizat avand ca specializare evaluarea proprietatii imobiliare (EPI) sau de catre un membru corporativ, caz in care raportul trebuie intocmit de unul sau mai multi evaluatori avand specializarea EPI.

Pentru a putea realiza o evaluare pentru impozitare (conform GEV 500) avem nevoie de urmatoarele documente (copii):

 • act de proprietate;evaluator-imobile-olt
 • releveu cadastral, plan de arhitectura sau schita constructiei;
 • carte de identitate sau pasaport pentru contribuabili persoane fizice sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) pentru persoane juridice.
 • data PIF (anul constructiei)
 • Imbunatatiri
 • valoare de impozitare pe anul anterior

Evaluari bunuri imobile:

 • apartamente, case, vile, pensiuni
 • ferme, terenuri, livezievaluator-olt-slatina
 • spatii comerciale, constructii speciale
 • spatii de productie
 • spatii de depozitare, hale
 • magazine, spatii desfacere

Scopul/utilizarea evaluarii:

 • rapoarte de evaluare pentru impozitare
 • pentru raportare financiara in cazul firmelor
 • pentru garantii bancare
 • pentru vanzarea imobilului
 • pentru partaj, mostenire etc.

Servicii

Servicii de Evaluare dupa standardele ANEVAR

 • Rapoarte de evaluare pentru impozitare.
 • Rapoarte de evaluare pentru actualizarea valorilor in situatiile financiare ale institutiilor publice.
 • Rapoarte de evaluare pentru raportare financiara.
 • Rapoarte de evaluare pentru garantii bancare/institutii financiare.
 • Rapoarte de evaluare pentru vanzare/cumparare.
 • Rapoarte de evaluare pentru informarea periodica a clientului asupra valorii de piata.
 • Rapoarte de evaluare in alte scopuri.

Servicii de Cadastru

 • Documentatie cadastrala de prima inscriere.
 • Documentatie pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate privata.
 • Documentatie cadastrala de actualizare informatii tehnice.
 • Documentatie cadastrala de inscriere a unei constructii definitive pe un teren inscris in cartea funciara.
 • Documentatie cadastrala de modificare a limitei/limitelor imobilului.
 • Documentatie cadastrala de modificare a suprafetei imobilului inscris in cartea funciara.
 • Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinta/destinatia terenului.
 • Documentatie de repozitionare.
 • Documentatie cadastrala de actualizare a altor informatii tehnice cu privire la imobil.
 • Documentatie cadastrala de prima inregistrare unitate individuala.
 • Documentatie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decat cel in evidenta caruia a fost inregistrat in cartea funciara.
 • Documentatie cadastrala de dezlipire/alipire.
 • Documentatie cadastrala de apartamentare.
 • Documentatie cadastrala de subapartamentare UI/alipire UI.
 • Documentatie cadastrala de reapartamentare a UI.
 • Documentatie cadastrala intocmita pentru receptia planului parcelar si inscriereaimobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

Servicii de Topografie

 • Documentatie topografica pentru receptia suportului topografic al PUG.
 • Documentatie pentru receptia suportului topografic al PUZ.
 • Documentatie pentru receptia suportului topografic al PUD.
 • Documentatie anexata la solicitarea receptiei planului topografic necesar intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare.

Servicii de Geodezie

 • Determinarea punctelor de coordonate prin aparatura GPS de inalta precizie.

Lucrari Sistematice de Cadastru

 • Identificarea imobilelor, masurarea, descrierea si inregistrarea lor in documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice.
 • Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara
 • Afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti funciare.
 • Lucrarile sistematice de cadastru se pot realiza pentru intreg teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale.
 • Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica se poate solicita de catre unitatea administrativ-teritoriala, ori de alta persoana juridica interesata sa realizeze inregistrarea sistematica.