Executor judecatoresc Alba Iulia

Biroul executorului judecatoresc Gligor-Lungan Stefan

Executor judecatoresc Alba Iulia reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Executor judecatoresc Alba Iulia: Biroul executorului judecatoresc Gligor-Lungan Stefan.

Biroul nostru este situat în Alba Iulia, strada Teilor nr. 4, ap. 5, în imediata vecinătate a Judecătoriei Alba Iulia.

Programul biroului este de luni până vineri între orele 09:00 și 17:00. În afara programului puteți comunica cu noi prin intermediul acestui site.

Biroul executorului judecătoresc Gligor-Lungan Ștefan este competent să desfășoare activități de executare silită în întreaga circumscripție a Curții de Apel Alba Iulia, care cuprinde județele Alba, Sibiu și Hunedoara.

Biroul nostru este competent să desfăşoare activităţile de executare silită, prevazute de lege si evidentiate in sectiunea SERVICII în toate localităţile din judeţele Alba, Sibiu si Hunedoara.

  • În cazul urmaririi silite a bunurilor imobile si mobile competenta biroului nostru se intinde asupra tuturor bunurilor situate sau unde se afla acestea in circumscriptia Curtii de Apel Alba Iulia (toate localitatile din judetele Alba, Sibiu si Hunedoara). Daca pe parcursul executarii silite se descopera in patrimoniul debitorilor urmariti bunuri situate si in circumscriptia altor Curti de Apel, competenta noastra se extinde si asupra acestora.
  • În cazul aplicării măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească biroul nostru este competent in circumscriptia Curții de Apel Alba Iulia (judeţele Alba, Sibiu si Hunedoara) unde sunt situate sau se afla bunurile în privința cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri.
  • În cazul constatării unei stări de fapt competenta noastra se intinde in intreaga circumscriptia a Curtii de Apel Alba Iulia (judeţele Alba, Sibiu si Hunedoara) în a carei rază teritoriala se va face constatarea.

In ce priveste urmarirea silita prin poprire, notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, comunicarea actelor de procedura, recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante, intocmirea proceselor-verbale, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor precum si intocmirea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, competenţa noastra este la nivel naţional.

Servicii

Principalele servicii oferite de biroul nostru sunt:

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii pot sa conste in:Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

  • executari directe: evacuari, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri, desintari de lucrari sau constructii, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului;
  • executari indirecte: urmarirea mobiliara, urmarirea imobiliara, poprirea

Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila

Intocmirea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

Comunicarea actelor de procedura

Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale

Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante

Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti