Executor judecatoresc Bistrita

Birou Executor Judecătoresc MANCHEVICI MARIN

Executor judecatoresc Bistrita reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Executor judecatoresc Bistrita: Birou Executor Judecătoresc MANCHEVICI MARIN.

Biroul executorului judecatoresc Manchevici Marin este specializat in indeplinirea procedurilor specifice deexecutare silita civila, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila a creantelor.

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati. Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate.

BEJ Manchevici Marin este competent sa efectueze executari silite precum si alte acte si operatiuni date prin lege in competenta sa in circumscriptia Curtii de Apel Cluj-Napoca.

BEJ Manchevici Marin presteaza servicii de executare silita impotriva debitorilor in temeiul unor titluri executorii, ale dispozitiilor Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti cu modificarile ulterioare si ale Codului de procedura civila.

Executorul judecatoresc Manchevici Marin a fost numit in functie prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 685 / C / 2001.

Biroul Executorului Judecatoresc Manchevici Marin este inregistrat la pozitia nr. 10 / 2001 din Registrul executorilor judecatoresti detinut de Curtea de Apel Cluj-Napoca.

Servicii

› Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
› Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.
› Comunicarea actelor de procedura.
› Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.
› Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.
› Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
› Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
› Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.

› Executari directe:
– Evacuari
– Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
– Vizitarea minorului
– Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

› Executari indirecte:
– Urmarirea mobiliara a creantelor
– Urmarirea imobiliara a creantelor

› Popriri.
› Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin.
› Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila).
› Procese – verbale de oferta reala.
› Confiscari.
› Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale.
› Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Galerie foto