Executor judecatoresc Braila

Executor Judecatoresc Braila - ADINA PLACINTA

Executor judecatoresc Braila reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Executor judecatoresc Braila: Executor Judecatoresc Braila - ADINA PLACINTA.

Biroul Executorului Judecatoresc Placinta Adina-Maria este competent sa desfasoare activitati de executare silita in judetele Braila, Galati si Vrancea.

Biroul executorului judecatoresc Placinta Adina-Maria este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor

Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Galati, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justitiei.

Executorul judecatoresc este principalul organ de executare cu plenitudine de competenta de executare in materie civila.

Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei.

Activitatea executorilor judecatoresti se înfaptuieste în conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Atributiuni

In conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii ( executare silita mobiliara, imobiliara, popriri, evacuari, granituiri, servituti, puneri in posesie, desfiintare de constructii, plantatii, inventare, procese-verbale, incredintarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, etc)
 • notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • comunicarea actelor de procedura;
 • recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
 • confiscari;
 • consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;
 • orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta executorului judecatoresc ( de ex. predarea in posesie conform procedurii speciale prevazute de Titlul VI din Legea nr.99/1999).

Galerie foto