Executor judecatoresc Targu Jiu

Biroul Executorului Judecatoresc Serban Sorin

Executor judecatoresc Targu Jiu reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Executor judecatoresc Targu Jiu: Biroul Executorului Judecatoresc Serban Sorin.

Biroul Executorului Judecatoresc Serban Sorin va ofera:

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Comunicarea actelor de procedură

Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecatorească

Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă

Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor,

potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă

Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, dupa caz

Executări directe:

  • Evacuări
  • Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri în posesie, granituiri, servituți, predări de bunuri etc.

Executări indirecte:

  • Urmărirea mobiliară a creanțelor
  • Urmărirea imobiliară a creanțelor

Popriri

Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin

Constatarea unor situatii de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)

Procese-verbale de ofertă reală

Confiscări

Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale

Orice alte acte sau operațiuni date de lege, în competența biroului executorilor judecătorești